Toaletka z lustrem uchylnym

Производитель: ekskluzywne meble
Toaletka z lustrem uchylnym
127 x 50.8 x 76.2 cm