Konsola Starburst

Производитель: ekskluzywne meble
Starburst konsola
127 x 41.5 x 83.8 cm